URRAMi kasutusjuhend

Versioon 1.26, 08.11.2005

[PDF]

Sisukord

1. Otsing
   1.1. Lihtotsing
   1.2. Raamatukogu valik
   1.3. Tulemused
   1.4. Otsing sisalduva sõnajärgi
   1.5. Kombineeritud otsing
   1.6. Piiramine
   1.7. Järjestamine
   1.8. Väljatrükid
   1.9. MärksõnastikUus!

2. Lugeja vaade
   2.1. Sisse- ja väljalogimine
   2.2. Reserveerimine ja laenutused

3. Laenutuste edetabel

Kasulik teada

1. Otsing

Pea-nupuriba teine nupp [Otsing] viib teid teavikute otsingusse. Otsida saab esimeses reas 13, teises 11 "tunnuse" järgi. Vaikimisi pakutakse esimeses reas  pealkirja, teises autorit. Otsing on tõstutundetu, st suuri ja väikseid tähti ei eristata.

1.1. Lihtotsing

Esimeses otsingureas pakutakse otsitunnuseks vaikimisi pealkirja, teises autorit. Kui soovite otsida kas ainult autori või ainult pealkirja järgi, kasutage vastavat rida. Pealkirja järgi otsimiseks sisestage pealkiri esimese rea otsingusõna lahtrisse (kus otsitunnuseks Pealkiri), autori järgi otsimiseks võib sisestada autori nime teise rea otsingusõna lahtrisse (kus otsitunnuseks Autor). Võimalik on aga otsida ka teiste tunnuste järgi, näiteks sarja pealkirja, märksõna, ilmumisaasta jm. järgi. Selleks, et määrata, mille järgi otsingut teostada, tuleb klõpsata esimeses reas algselt Pealkirja pakkuva lahtri kõrval valikute avamise noolekest. Avanenud ripploendist valiku tegemiseks klõpsake soovitud sõnale, mis ilmub seepeale lahtrisse, kus enne oli Pealkiri. Näiteks: kui soovite otsida ilmumisaasta järgi, tuleb määrata algselt Pealkirja pakkuvas valikaknas "otsitunnuseks" Ilmumisaasta. Otsingusõna lahtrisse kirjutage soovitud ilmumisaasta number ja käivitage otsing, klõpsates nuppu [Otsi] või vajutades Enterit. Otsida on võimalik ka ilmumisaastate vahemiku järgi, selleks tuleb soovitud ajavahemik anda kujul AAAA-AAAA, näiteks 2000-2001. Sel juhul otsitakse välja teavikud, mis on ilmunud 2000. ja 2001. aastal.
Kui määrata otsitunnuseks Vabasõna, otsib URRAM sisestatud sõna kõikidelt MARC-väljadelt.

1.2. Raamatukogu valik

Vaikimisi on määratud, et otsing teostatakse kogu andmebaasi (st kõigi antud serverit kasutavate raamatukogude) piires. Kui soovite otsida ainult mingis  kindlas raamatukogus olevaid teavikuid, siis tuleb enne otsingut see raamatukogu menüüst Raamatukogu välja valida.

1.3. Tulemused

Informatsiooni otsingu tulemusel leitud kirjete kohta näidatakse tabeli kujul. Kui tahate mingi kirje kohta näha põhjalikku informatsiooni, klõpsake esimeses tulbas asuval vastaval järjekorranumbril ja teile avaneb kogu kirje. Informatsiooni eksemplaride kohta näidatakse tabeli kujul sama lehekülje alaosas.
Leitud teavikuid näidatakse leheküljel korraga 10 tükki. Kui leitakse rohkem kui 10, on tabeli all numbrite rida, kuhu klõpsates saate näha järgmisi lehekülgi.

1.4. Otsing sisalduva sõna järgi

Kui teha linnuke pisikesse lahtrisse, mille järel on tekst sisaldab, otsitakse tekstis sisalduva sõna järgi.
Näiteks: kui tahate otsida raamatut, mille pealkirja te täpselt ei mäleta, aga olete kindel, et pealkirjas oli sõna "koer", siis tehes eelmainit lahtrikesse linnukese, otsitakse teile välja kõik raamatud, mille pealkirjas sisaldub sõna koer. Jättes vastava linnukese tegemata, otsitakse välja ainult need raamatud, mille pealkiri algab sõnaga koer. Sisalduva sõna järgi otsimine on tublisti aeglasem.

1.5. Kombineeritud otsing

Otsida on võimalik ka rohkem kui ühe tunnuse järgi. Selleks tuleb täita mõlemad otsinguread ja määrata operaator. Operaatoreid on kaks: Ja ja Või (esimese rea lõpus). Vaikimisi on määratud Ja. Kui soovite valida Või, tuleb teha hiireklõps Või ees asuvas ringikeses - sinna ilmub siis täpike, mis näitab, et operaator Või on valitud.
Näiteks: kui soovite otsida teavikuid, milles on juttu kassidest ja koertest, määrake valikakendes otsitunnuseks Märksõna , kirjutage ühte otsingusõna lahtrisse "kassid" ja teise "koerad". Kui määrate operaatoriks Ja ning käivitate otsingu, otsitakse neid teavikuid, mille kirjes sisalduvad mõlemad märksõnad (nii "kassid" kui "koerad"). Kui määrate operaatoriks Või, otsitakse ka neid, milles esineb ainult üks nimetatud märksõnadest.

1.6. Piiramine

Otsingut saab piirata keele ja laadiga. Selleks on allpool kahte otsingurida valikaknad vastavate loeteludega, kus saab määrata, millises keeles ning millist laadi teavikuid soovitakse leida. Otsida saab ka näiteks ainult mingit kindlat laadi teavikuid, näiteks ajakirju. Selleks tuleb valida laadiks Ajakirjad ja otsingusõna lahtrisse panna protsendi märk (%), mis tähendab, et otsida tuleb kõiki.
%-märgiga tuleb olla ettevaatlik, sest üldse ilma piiranguteta (määramata keelt ja laadi) võib URRAM välja otsida kõik teie tuhanded teavikud.

1.7. Järjestamine

Otsingu tulemusel leitud vastuseid on võimalik järjestada kas autori, pealkirja või ilmumisaasta järgi. Selleks tuleb soovitu ära märkida (hiireklõps vastava variandi ees asuvas ringikeses). Järjestamise kinnitab klõps nupul [Otsi]. Kui valite järjestamise ilmumisaasta järgi, paneb URRAM vastused kronoloogilisse järjekorda (vanemad eespool).

1.8. Väljatrükid

Otsingu tulemusel tekkinud teavikute loetelu on võimalik ka välja trükkida. Selleks tuleb ära märkida need vastused (kirjed), mida soovite trükitavasse loetellu lisada, tehes linnukese vastavate kirjete ees asuvasse kastikesse. Kui kõik soovitud kirjed on märgitud, klõpsake nuppu [Nimekiri], mis asub leitud kirjete loetelu all. Seepeale koostab URRAM teile korrektse kirjanduse loetelu, mis avatakse väljatrükkimiseks sobival kujul uues brauseri aknas.

1.9. Märksõnastik   

 Märksõnastik näitab bibliokirjetes esinevaid märksõnu ja  nende esinemiskordade arvu. Märksõnastikku jõudmiseks tuleb klikkida otsingu alammenüü valikul |Märksõnastik|.  Sisestades vastavasse lahtrisse otsitava märksõna või  vähemalt selle kolm esimest sümbolit ning klikkides nupule  |Otsi|, kuvataksegi ekraanile tabel, kus esimeses tulbas on otsingu tingimustele vastavad märksõnad, teises tulbas olev arv aga näitab, mitu korda see märksõna bibliokirjetes esineb. Otsida võib  nii kõigi Urramit kasutatavate raamatukogude kui ka vaid ainult oma  maakonna või oma raamatukogu piires.  Valiku tegemiseks tuleb klikkida vastava nimetuse ees olevale ringikesele.
 Klikkides saadud tabelis meid huvitavale märksõnale (klikkida võib tervele reale),  jõuame tavalisele otsingu tulemuste leheküljele, mille saamisel on otsingusõnana kasutatud  meie poolt valitud märksõna ja otsinguviisina märksõnaotsingut. Bibliokirjete ja eksemplaride info vaatamiseks tuleb siis toimida juba eespool kirjeldatud viisil  (punktid 1.1 ja järgmised).  Märksõnastikku tagasi saamiseks peab uuesti klikkima otsingu alammenüü valikul |Märksõnastik|.

Tagasi sisukorda.

2. Lugeja vaade

2.1. Sisse- ja väljalogimine

Lugeja saab sisse logida, klõpsates nupule [Sisselogimine]. Sisselogimine saab toimuda kahel viisil: kasutajanime/parooliga või ID-kaardiga isikukoodi järgi. Kasutajanime/parooli peab küsima raamatukogutöötaja käest. ID-kaardiga sisselogimiseks peab sisselogimise leheküljel olles olema arvutiga ühendatud ID-kaardi lugemisseade ning sellesse tuleb panna oma ID-kaart.

Kui lugeja on  mitmes erinevas üht ja sedasama URRAMi andmebaasi kasutavas raamatukogus lugejaks, siis kuvatakse lisaks veel nende nimekiri ning lugeja saab valida, millisesse neist raamatukogudest sisse logida. Kui antud isik on lugeja korraga mitmes raamatukogus, siis ID-kaardiga sisselogimisel kuvatakse see nimekiri alati,  parooliga sisselogimisel aga ainult siis, kui lugejal on on igas neist raamatukogudest nii kasutajanimi kui ka parool samad. Turvakaalutlustel on soovitatav kasutada igas raamatukogus erinevat parooli.  

Väljalogimiseks tuleb klõpsata nupul [Väljalogimine].

2.2. Reserveerimine ja laenutused

Teaviku reserveerimiseks on vaja see kõigepealt välja otsida (vt. Otsing). Teavik leitud, tuleb klõpsata teaviku vaates nupule [Pane järjekorda]. Edasine sõltub sellest, kas sellel teavikul on antud raamatukogus olemas vaba eksemplar või mitte.  Kui on, siis reserveeritakse see lugejale koheselt, aga  kui kõik eksemplarid on välja laenutatud, siis pannakse lugeja teaviku järjekorda. Niipea kui selle  teaviku mõni eksemplar tagastatakse, reserveeritakse see kohe järjekorras esimesele lugejale.

Enda poolt väljalaenutatud teavikuid ja reserveeringuid ning järjekorda saab vaadata, klõpsates nupule [Laenutused]. Eksemplari eemaldamiseks reserveeringust või järjekorrast tuleb antud eksemplari realteha linnuke kasti Tühista või Kustuta ning klõpsata nupule [Tühista].

3. Laenutuste edetabel

Laenutuste edetabel näitab kümmet eelmisel kuul enimlaenutatud teost.

Kasulik teada