Jumal, loodu ja kogudus – veebipõhine piiblikool

Täiendkoolitus00:01 / Veebis

E-kursus põhineb Kutse kooli materjalidel ja sisaldab põnevaid videoloenguid, annab taustateadmisi Piiblist ja varustab osalejat Piibli uurimiseks ka omal käel.

Teemad, mida käsitletakse: 
- Piibel kompassina
- kutsumus ja annid
- kogudus ja kogukond
- Jumal kuningana
- erinevate Piibli raamatute taustainfo ja lugemissoovitused
- kuidas valmistada ette piiblitundi?
- töövahendid Piibli uurimiseks üksi ja koos grupiga.

Kursuse toimumisaeg: 21. jaanuarist kuni 21. juunini 2018.

Maht: 9 EAP (234 akadeemilist tundi).

Õppeaine lõpuks osalejad:
- Tunnevad Piibli erinevate osade tausta ja raamatute sisu
- Tunnevad ja rakendavad erinevaid Piibli uurimise meetodeid
- Kirjeldavad Jumala riigi toimimise ning kasvamise seaduspärasusi
- Analüüsivad kogukonna vajadusi ning oskavad kavandada ja läbi viia neile reageerimiseks tervikliku projekti
- Hindavad ennast suhetes lähtuvalt oma kutsumusest ning seavad eesmärke arenguks

Hind: 70 EUR. Sisaldab kursuse e-materjale, tagasisidet kodutöödele.

Kogu kursus on veebipõhine ja eeldab ligipääsu internetile, arvuti kasutamise oskust ja distsipliini iseseisvaks tööks.

NB! Kui 1. veebruariks ei ole koos vähemalt 5 õppijat, lükkub kursuse algus 2018 aasta augusti. Teavitame sellest iga registreerunut isiklikult.