Sisseastujale

Kooli sisseastujal on vaja esitada järgmised dokumendid:

-Üliõpilase avaldus
-4 passipilti
-Ankeet
-Gümnaasiumi haridust tõendava dokumendi koopia
Pastori soovituskiri