Õppetoetused

Seminari õppijatel on võimalik taotleda õppeteenustasu osalist katmist stipendiumi näol, juhul kui nad on kooli omaniku Eesti EKB Liidu koguduste liikmed.

Vajaduspõhine eritoetus

Kõigil tudengitel on võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust.
Vajaduspõhise eritoetuse kord

Sõidutoetus

Sõidukulu hüvitamise kord