Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend on tudengile abiks kõikide koolitööde tegemisel.
Kirjalike tööde juhend

Õppekorralduseeskiri sisaldab Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris õppija jaoks kõige olulisemat õppetöö-alast infot.
Seminari õppekorralduseeskiri 2016

Õppeteenuse tasumäärad ja tasumise kord fikseerib erinevad tasud ja tasumise tähtajad Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris
Õppeteenuse tasumäärad 2017_2018

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõu ametijuhend sätestab akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuded, ülesanded ja töö arvestamise alused.
Õppejõu ametijuhend

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) toimub läbi taotlemise 2-4 korda aastas, mil õppijad saavad esitada vajalikud taotlusdokumendid. Taotluste rahuldamise otsustab VÕTA komisjon
Võta taotluse kord 2018
Võta taotluse vorm
Võta taotluse lisa 1
Võta taotluse lisa 2