Gümnaasiumiealised (19a k.a.) - tasuta
60 minutit individuaalset nõustamist - 35 eurot

90 minutit paarinõustamist - 50 eurot

Kõigile juba nõustamisel käivatele klientidele kehtivad vanad hinnad kuni 31/08/2018.